top of page

Diyanet Akademi Nedir ?

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

Diyanet Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim vermek amacıyla kurulan bir eğitim kurumudur. Diyanet atanmaya çalışanlara yönelik olarak çeşitli alanlarda eğitimler vererek, din hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Diyanet Akademi'nin amacı, hizmet içi eğitim yoluyla personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve kaliteli hizmet sunumunu arttırmaktır. Akademi, farklı seviyelerdeki eğitimlerle personelin dinî, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.Diyanet akademi 2022 KPSS ve DHBT sınavı ile 2023 yılında ilk alımı yaptı. Eğitim toplamda 6 ay sürecek ve 2 dönem olacak. Bu eğitimden sonra atama gerçekleşecek. Daha önce mülakatta Fetih, Hucurat, Rahman Sureleri sorulurken bu alımda daha da azaldı. Eskiden ilk atanıp sonra eğitime gidiliyordu ama bu durum akademi ile değişti.Akademide Hangi Dersleri Göreceğiz?


Genel itibari ile görev yerimize gittiğimiz zaman mahcup olmayacak kadar bilgi birikim edineceğiz. Ders içeriği bakımından Kur'an-ı Kerim, Hitabet, Musiki, Ezber tekrarı, İlmihal ve Diyanet İşleri başkanlığını işleyişi ile ilgili dersleri göreceğiz.


BAŞVURU ŞARTLARI


1. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak, yani diplomaya sahip olmak gereklidir.


2. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak ama başvuruda 3 katı hangi puanda kalırsa o baraj sayılır.


3. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,


4. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, istifa ettiyse üzerinden bir yol geçmiş olmalı.BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR


1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022-06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.


2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Sistemde gözümüyorsa mezun olduğunuz okul ile iletişine geçmeniz gerekiyor.


3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir. Eskiden onaylatmak gerekiyordu ama şu an sadece problem yaşarsanız gitmelisiniz .ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?1. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 26.12.2022- 06.01.2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.


2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 26.12.2022-06.01.2023 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.


3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.


4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında bulunan veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdirSINAV KONULARI NELERDİR?


A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;


a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),


b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),


c) Hitabet (10 puan).


B) Müezzin-kayyım için;


a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),


b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),


c) Ezan ve ikamet (10 puan).Diyanet Akademi'de Neler Sorulmuş?

Videolu biçimde izlemek isterseniz buyurunuz;

ADAY DİN GÖREVLİSİ NELERİ BİLMELİ?


Hafız olanlara ise hafızlıktan 3-4 yerden soru geliyor.Aday Din Görevlisi (İmam-Hatip) Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.

2. Yasin, Mülk, Nebe s


ureleriyle Duha’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5,

255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.


Aday Din Görevlisi (Müezzin-Kayyım) Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.

2. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Duha’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5,

255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.


Aday Din Görevlisi (Kur’an Kursu Öğreticisi) Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.

2. Kur’an-ı Kerim tarihini genel hatlarıyla bilir.

3. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Büruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5,

255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.


Tüm bölümler için aşağıdakiler geçerlidir;

4. Temel tecvit kurallarını uygular.

5. Fatiha ile Fil-Nas arası sûrelerin anlamlarını genel hatlarıyla bilir.

6. Kur'an-ı Kerim’le ilgili ayet, sûre, meal vb. temel kavramları bilir.

7. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer ile ilgili temel kavramları bilir.

8. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esaslarını bilir.

9. İtikadî ve fıkhî mezhepleri sayar.

10. Temel İslam Bilimlerinin ana konularını bilir.

11. Kur’an ve sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemini bilir.

12. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.

13. Ulusal ve uluslararası güncel dini gelişmeleri genel hatlarıyla bilir.

14. Yapılması mutad olan duaları (cenaze, ezan, yemek vb.) bilir.

15. Hz. Peygamberin hayatını genel hatlarıyla bilir.

16. Yaşayan dünya dinlerini genel hatlarıyla bilir.

17. Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dini özelliklerini bilir.

18. Görevinin gerektirdiği temsil özelliklerini bilir.

19. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlarıyla bilir.

20. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.

21. Bilişim ve eğitim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

22. Bireyin gelişim alanlarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dini ve ahlakî vb.) genel

hatlarıyla bilir.

23. Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi faaliyetlerini (hafızlık, 4-6 yaş-ihtiyaç

odaklı vb.) genel hatlarıyla bilir.

24. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini bilir.

25. Muhatapları ile iletişim kurma becerisine sahiptir.


10.237 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page