top of page

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ NASIL OLUNUR ?

Güncelleme tarihi: 27 Ağu 2023

VHKİ'nin Görevi Nedir?

(1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır:

a) Verilen işleri zamanında yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak.

b) Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.

c) Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.

ç) Evrakta yer alan numara, tarih, gideceği yer, imla hataları gibi şekle veya esasa ait

yanlışları düzeltmek ve parafe ederek yazının imzaya hazır hale gelmesini sağlamak.

d) İhtiyaç duyulan durumlarda diğer daire ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine

yardım etmek.

e) Diğer memurlarla ahenk ve işbirliği içerisinde çalışmak.

f) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memurun bulunmadığı hallerde onun

görevlerini de yapmakla yükümlüdür.


I. Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.

 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 3. Başkanlık teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak.

 4. Bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde belge veya sertifikaya sahip olmak.


II. Tebligat ve Duyurular

 1. Sınav hakkında duyurular DBYS sistemi üzerinden yapılcak olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

 2. Sınav giriş belgesi alma ve sonuç öğrenme işlemleri "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresinden yapılacaktır.


III. Sınavın Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasını takiben belirlenecektir. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirlenecektir.

 3. Yazılı ve sözlü sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybedecektir.

 4. Yazılı sınav konuları ayrıca belirtilmiştir.

IV. Sınav Sonuçlarına İtiraz

 1. Adaylar sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını belirli süreler içinde yapabilirler.

 2. İtirazların sonuçları belirli süre içinde açıklanacaktır.

V. Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

 1. Başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

 2. Yazılı sınav 60 puan sözlü sav 40 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

VI. Diğer Hususlar


 1. Gerçeğe aykırı bilgi vermek veya belge sunmak geçersizlikle sonuçlanacaktır.

 2. Belirtilmeyen hususlar için ilgili genel yönetmelik ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.


VII. Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları:


 1. Türkçe Yazım Kuralları

 2. Anayasa ve diğer yasalar

 3. Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmelikleri

 4. . Anayasa 7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 5. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 6. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 7. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 8. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 9. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

12.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

13. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

14. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

15. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

16. Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 16 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754)

18. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

20. Taşınır Mal Yönetmeliği


Gibi konulardan soru gelmektedir.


VIII. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni VHKİ maaşları ne kadardır?


Veri hazırlama kontrol işletmeni maaşları 23.000-25. 000 TL arasında değişmektedir. Aile, eş, çocuk durumlara göre maaşlar yükselebilmektedir.
343 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Nasıl Kazanılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez yapılan bir sınavdır. Bu sınav, ön lisans programını tamamlayan veya tamamlayabilecek durumda olan (dersle

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page